بلوچستان در یک نگاه

اشنایی بابلوچستان وطبیعت زیبای ان

معرفي شهرستان چابهار

( اقليم و سرزمين )

الف- تقسيمات کشوري

شهرستان  چابهاربا مساحت 24729 کيلومتر مربع درشمال شرقي  استان سيستان و بلوچستان قرار گرفته و فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان 691کيلومتر است . اين شهرستان داراي تعداد 3 مرکز شهري و 5 بخش – 11 دهستان و 592 آبادي داراي سکنه است .

عنوان

  شهرستان

  استان

نسبت شهرستان به استان (درصد)

مساحت (کيلومتر مربع )

24729

187502

19/13

تعداد شهر

3

31

68/9

تعدا بخش

5

36

89/13

تعداد دهستان

11

98

22/11

ب- عوارض طبيعي

( ارتفاعات ، رودخانه ها ، قنات ، چاه و چشمه ها(اعم از فصلي و غير فصلي ) سرچشمه رودخانه و منتهي به . شهرستان چابهار تماماً بخشي از حوزه آبريز بزرگ درياي عمان را تشکيل مي دهد آن بخش از اين حوزه آبريز که در اين شهرستان واقع شده است را حوزه آبريز رودخانه  هاي سرباز ، کاجو ، کهير وراپيچ تشکيل مي دهد که از ارتفاعات مگران سرچشمه گرفته و از شمال به جنوب جريان دارند و در انتها به دريا مي ريزند ، از نظر هيدروژنولوژيکي محدوده شهرستان چابهار  را هفت محدوده مطالعاتي تشکيل مي دهند . در اين شهرستان در حال حاضر تقريباً تمام بهره برداري از منابع زير زمين صورت مي گيرد ولي اين منابع شديداً وابسته به جريان هاي سطحي مي باشند و بهمين دليل منابع حساس و آسيب پذيري مي باشند .

ج- منابع تامين آب و حوزه آبريز و شبکه رودخانه ها

آب اين شهرستان ازطريق 1042 حلقه چاه 13 رشته قنات ---رشته چشمه با ميزان آبدهي5/95 ميليون  متر مکعب و رودخانه هاي سرباز و-  با ميزان آبدهي  متوسط سالانه 500 هزار ميليون متر مکعب  تامين مي شود.

د- اقليم

 شهرستان چابهار داراي اقليم بياباني گرم و خشک مي باشد . ميانگين بارش سالانه در اين شهرستان  2/114ميلي متر و متوسط دماي آن در سال 82 از8/40 + الي 8/9+ درجه سانتي گراد در تغيير است .

زبان و مذهب

 مردم شهرستان چابهار  به لهجه  بلوچي  تکلم مي کنند و لهجه هاي فارسي و محلي  نيز رايج است . در اين شهرستان 65/99 درصد جمعيت آن را مسلمانان شيعه /سني/تشکيل مي دهند.

جمعيت و نيروي انساني

الف- جمعيت

جمعيت شهرستان چابهار در سال 1375 حدود 163940 نفر بوده اين رقم در سال 1382 به 210975 نفر  رسيده است .تغييرات جمعيت در سال 1382 نسبت به سال 1375 ،برابر7/3 درصد بوده است .

شرح

 کل جمعيت

جمعيت‌روستائي

جمعيت شهري

ميزان‌شهرنشيني (درصد)

شهرستان

210975

1423429

67546

32

ب-  نيروي انساني

بر اساس برآورد انجام شده در سال 1382جمعيت فعال اين شهرستان *(استان)241923نفر، جمعيت شاغل 225353 نفر به ترتيب روستايي و شهري 1084974و 1065034بوده و ترکيب اشتغال به ترتيب کشاورزي صنعت و خدمات 28و8/24و2/47 درصد مي باشد.

  جمعيت

  جمعيت فعال

  جمعيت شاغل

نرخ بيکاري (درصد)

  ترکيب اشتغال ((درصد))

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

کشاورزي

صنعت

خدمات

210975

2150009

-

241923

-

225353

-----

2/19

28

8/24

2/47

امور اجتماعي

الف- آموزش و پرورش

عنوان

سال 1375

سال 1382

شاخصهاي مقايسه اي طي سالهاي82- 1375 

  درصد تغييرات

رشدسالانه (درصد)

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعداددانش آموزان

32308

418501

55059

528631

42/70

3/26

06/10

12/2

تعداد دانش آموزان دختر

11535

175794

22641

242443

28/96

38

75/13

82/4

تعداد مراکزآموزشي

351

350

627

5866

63/78

6/67

23/11

70/9

تعداد کادر آموزشي

782

12203

736

14202

88/5-

39/16

84/0-

34/2

سرانه‌فضائي آموزشي (مترمربع )

 

------

44/1

06/2

 

 

 

 

ب- آموزش عالي

در سال تحصيلي 83-1382 در شهرستان چابهار ،423دانشجودر حال تحصيل بوده که از اين تعداد  2/72درصددردانشگاه دريانوردي  و8/27درصددردانشگاه آزادوپيام نور  مشغول به تحصیل بودند

ج- بهداشت و درمان

شهرستان چابهار از لحاظ امکانات بهداشتي و درماني در سال 1375 داراي 1 بيمارستان با100تخت بوده که در سال  1382 تعداد بيمارستان  به 1 و تعداد تخت بيمارستان  نيز به 130 رسيده است . همچنين در سال 1375 تعداد مراکز بهداشتي شهري و روستائي 5 و8 مرکز بوده که اين رقم در سال 1382به 11و 13 مرکز افزايش يافته است .نسبت برخورداري جمعيت به پزشک در سال 1375 به ازاي هر هزار نفر4/27  درصد بوده که اين نسبت در سال 1382 به27 درصد پزشک رسيده است . طي همين سال به ازاي هر هزار نفر7 درصد تخت بيمارستان بوده که به 7 درصد تخت بيمارستاني تغيير يافته است.

کشاورزي و منابع طبيعي و دامپروري امور توليدي و اقتصادي

در سال زراعي 83-1382 سطح زير کشت محصولات زراعي و باغي شهرستان چابهاربالغ بر9987 هکتار است که2/6 درصد از سطح کشت زير کشت استان را تشکيل مي دهد . از اين مقدار 46 درصد به کشت باغات و54 درصد به زراعت هاي سالانه اختصاص دارد . محصولات عمده زراعي شهرستان سبزيجات ،محصولات جاليزي  و نباتات علوفه اي مي باشد .طي همان سال ، 2 واحد صنعتي پرورش و نگهداري دام و طيور در سطح شهرستان فعال بوده است . همچنين ميزان توليد شير ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ و عسل به ترتيب 6 ، 7/5 ، 3/0و--- هزار تن بوده است .

صنعت و معدن

تعداد صنايع موجود شهرستان چابهار76 واحد مي باشد که تعداد – واحد آن در نقاط روستايي و تعداد – واحد بقيه در نقاط شهري مستقر مي باشند . درسال 1382 تعداد 2 کارگاه  فعال مسئوليت استخراج معادن را به عهده داشته که عمده ترين معادن موجود در سطح اين شهرستان عبارتند از : سنگ لاشه ساختماني.  سهم شهرستان از کارگاه هاي معدني فعال استان 3/13 درصد مي باشد

 

ذخاير آبي

آب آشاميدني شهرستان چابهار از طريق رودخانه سرباز و 7 حلقه چاه با  ميزان آبدهي 50 ليتر در ثانيه تأمين مي شود . حجم مخازن آب 40820متر مکعب و طول آبرساني 220320 متر و طول شبکه توزيع 194000 متر با  لوله هاي با قطر 400-75 ميلي متر است . ميزان آب قابل تأمين سرانه117 ليتر و سرانه مصرفي آن 80 ليتر در شبانه روز است .

مشخصات سدهاي در حال احداث استان

نام سد

محل‌اجراي سد

پيش‌بيني‌نوع بهره برداري

برآورد اعتبار مورد نياز

( ميليون ريال )

ميزان‌اعتبار

(ميليون‌ريال )

ميزان آب (‌متر مکعب )

سال

تخصيص يافته

جذب شده

حجم

حجم قابل تنظيم

حجم قابل انحراف

شروع

خاتمه

زيردان

چابهار

تأمين آب شرب وکشاورزي

  870000

53652

  53652

207

 56

-

-

-

 

 منبع:اینترنت

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ساعت 14:50  توسط پرکی  | 

زاهدان

 

زاهِدانْ یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان سیستان و بلوچستان است. این شهر در منطقهٔ بلوچستان واقع شده و نام پیشین آن «دُزْدابْ» بوده که در زمان رضا شاه به «زاهدان» تغییر یافته‌است. زاهدان از سمت شمال به شهرستان زابل و کویر لوت، از سمت جنوب به شهرستان‌های ایرانشهر و سراوان، از سمت شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و از سمت غرب به شهرستان فهرج و کویر لوت محدود شده‌است. عموم ساکنان این شهر به زبان‌های بلوچی و فارسی سخن گفته و پیرو دین اسلام هستند.آب و هوای زاهدان در بیش‌تر روزهای سال گرم و معتدل است. تنها در شب‌های تابستان آب و هوای این شهر رو به سردی می‌گراید. آب آشامیدنی زاهدان لوله‌کشی بوده و از طریق چاه‌های نیمه‌عمیق پیرامون شهر تأمین می‌گردد. زاهدان به‌جهت مرزی‌بودن، از موقعیت تجاری و نظامی ویژه‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که از یک‌سو راه‌آهن پاکستان که از مرز میرجاوه وارد ایران می‌شود و از سوی دیگر راه‌آهن سراسری ایران به این شهر منتهی می‌شود.

زاهدان شهری نوبنیاد است که در ۵۱۷ کیلومتری شرق کرمان و در نزدیکی کشور پاکستان واقع شده‌است. این شهر از طریق راه زمینی از سمت شمال به مشهد و از سمت جنوب به چابهار مرتبط شده و هم‌چنین دارای ایستگاه راه‌آهن و فرودگاه بین‌المللی است. زاهدان از لحاظ مختصات جغرافیایی در ۶۰ درجه و ۵۱ دقیقه و ۲۵ ثانیهٔ طول شرقی و ۲۹ درجه و ۳۰ دقیقه و ۴۵ ثانیهٔ عرض شمالی واقع شده‌است. این شهر در گذشته بخشی از منطقهٔ بلوچستان شمالی (سرحد) محسوب می‌شده‌است. اختلاف زمان زاهدان با تهران ۳۶+ دقیقه و با گرینویچ ۲۴۶+ دقیقه‌است..

 

جمعیت زاهدان برپایهٔ سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ خورشیدی مرکز آمار ایران بالغ بر ۵۵۲٬۷۰۶ نفر بوده که از این‌جهت، یازدهمین شهر پرجمعیت ایران محسوب می‌شود.

برپایهٔ همین آمار در این سال از مجموع جمعیت زاهدان، ۲۸۱٬۹۲۶ نفر مرد و ۲۷۰٬۷۸۰ نفر زن بوده‌اند. هم‌چنین شمار خانوارهای ساکن این شهر در این سال بالغ بر ۱۰۹٬۴۸۸ خانوار بوده‌است..

جاهای دیدنی شهرزاهدان

هتل استقلال زاهدان.

جاهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی زاهدان:

 • .باغ خانواده.
 • براسان.
 • پارک ملت.
 • تلگراف‌خانهٔ حرمک.
 • چشمهٔ آب‌معدنی موسی.
 • حسینیهٔ یزدی‌ها.
 • خانهٔ ابوی.
 • خانهٔ شمس.
 • دبستان آیت‌الله طالقانی.
 • دریاچهٔ سه‌دریا.
 • دشت سیستان.
 • دشت لوت.
 • رود سیانجان (تلخ‌آب).
 • روستای تمین.
 • زیارتگاه ملک‌سیاه.
 • ساختمان پست زاهدان.
 • ساختمان پست میرجاوه.
 • ساختمان دادگستری.
 • ساختمان راه‌آهن میرجاوه.
 • ساختمان شهربانی میرجاوه.
 • غار لادیز.
 • قلعهٔ تیمور.
 • قلعهٔ سام.
 • قلعهٔ لادیز.
 • کاروانسرای رباط شورگز.
 • کاروانسرای نصرت‌آباد.
 • کتابخانهٔ استاد کامبوزیا.
 • کوه ملک‌سیاه.
 • کوه‌های بسیستان.
 • گورستان هفتادملا.
 • مجموعهٔ امیرتوکل کامبوزیا.
 • مسجد شاه‌علی.
 • موزهٔ شهدا.
 • موزهٔ منطقه‌ای جنوب شرق ایران.[

 

فهرست خوراکی‌های زاهدان.

فهرست صنایع دستی زاهدان:

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 14:41  توسط پرکی  | 

 شهر زاهدان
 
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ساعت 21:19  توسط پرکی  | 

 

جمعیت شهرستان سراوان بر اساس سر شماری در سال 1385 ، 246100نفر که 94987 شهری و 148170 نفر روستایی می باشند .

عوارض طبیعی و آب و هوا

آب و هوای شهرستان سراوان گرم و خشک ،بیابانی ، کویری و کم باران است در زمستان هوا معتدل و متوسط بارندگی در سال 100 میلی متر است . بسیاری از روستا ها دارای خاک مرغوب و حاصل خیزی می باشند . کوههای بیرگ زابلی ، کوه سفید گشت ، کوه سرخ در بم پشت ، از مرتفع ترین کوههای این شهرستان محسوب می شوند . رشته کوه سیاهان طولانی ترین رشته کوه در این شهرستان می باشد که از نزدیکی های تفتان شروع و تا ناهوک در محدوده پاکستان ادامه دارد . رودخانه ماشکید نیز مهمترین رود شهرستان سراوان است که از دامنه جنوبی شهرستان از نزدیکی خاش سرچشمه می گیرد که پس از عبور از بخش زابلی ، جنوب سیب وسوران  و شمال بم پشت ، جنوب اسفندک و کوهک را مشروب می کند .

قنات ها از دیر باز مهمترین منبع تامین آب پس از رودخانه های فصلی می باشد بطوری که تا کنون 330 رشته قنات که گویای فرهنگ کهن این دیار می باشند و هر کدام بین 100 تا 5000 سال قدمت دارند در نقاط مختلف این شهرستان ، به چشم می خورد برخی از انها بیش از 20 کیلو متر طول دارند . بنای این قنات ها از نظر فن آوری در ان زمان بهترین مهندسی را داشته اند و شیب انها طوری طراحی شده است که آب از مادر چاه تا مظهر قنات به راحتی جریان دارد .

بادها

"گوریچ " از مهمترین باد های منطقه است که در فصل زمستان از شمال به جنوب می وزد و سرما به همراه دارد . " لوار " در فصل تابستان در این منطقه می وزد و دارای گرمای سوز ناکی است که دمای هوا به 46 درجه سانتی گراد نیز میرسد .

دین و زبان

 مردم شهرستان سراوان دین اسلام را دارا هستند و اکثریت دارای مذهب تسنن می باشند . زبان مردم سراوان بلوچی و در هر یک از مناطق شهرستان گویش و لهجه خاصی وجود دارد .

 پیشینه باستانی و تاریخی

آثار کشف شده و شواهد  تاریخی  ، تپه ها و محوطه های باستانی و سنگ نگاره های به جا مانده از دوران گذشته ، قبرستان های تاریخی حکایت از سکونت های انسانی در هزاره های پیش از تاریخ در منطقه را دارد

بطوری که این آثار متعدد تاریخی و باستانی ، شهرستان سراوان را به گهواره تاریخ تمدن مبدل ساخته است . تا کنون بیش از 420 اثر فرهنگی ، باستانی و تاریخی در این شهرستان مربوط به دوران های پیش از تاریخ ، تاریخی و اسلامی شناسا یی شده است که این آثار سراوان را به یک موزه از تکامل انسان در عصر شکار ، شبانی و کشاورزی مبدل نموده است بدون شک در عصر پیش از تاریخ فرهنگ های متعددی در منطقه در حاشیه رود خانه بزرگ این شهرستان وجود داشته است  که بقایای انها به صورت محوطه ها و تپه ها شناسایی گردیده است . علاوه بر دوران پیش از تاریخ در شهرستان سراوان آثار فراوانی نیز از دوره های تاریخی ( خصوصا سلسله های اشکانی و ساسا نی ) شناسایی شده اند که از مهمترین انها می توان به تپه های میر علی جالق ، تپه هوشک ، تپه کلانک بخشان ، تپه مهرگان و .... اشاره نمود . از مهمترین آثار دوره اسلامی در شهرستان سراوان نیز می توان به یکی از کهن ترین مساجد استان در روستای دزک و همچنین مجموعه ای از مقابر ، مساجد و مناره ها و گورستان ها و قلاع و استحکامات نظامی و تدافعی و مسکونی دوره اسلا می  اشاره نمود که نشانگر تداوم استقرار و سکونت در این منطقه از هزاره های پیش از تاریخ تا عصر حاضر می باشد .

 

وجه تسمیه

شستون مرکز شهرستان سراوان است و هم اکنون شهر سراوان نامیده می شود ، در گذشته به ان سر استون ، شستون و شهستان اطلاق می شده است .

سراستون : منطقه ای که در ان بارندگی زیاد  اتفاق می افتد .

شستون :  چشمه جوشان با توجه به رشته قنات جاری در شهر سراوان و فراوانی آب .

شهستان : تمام حکام منطقه از این دیار برخاسته اند .

( " سرا به معنای جا و مکان و "وان " به جای مرتفع و بلند اطلاق می شود ) بطوری که در مکاتبات پس از سال 1307 رسما از این منطقه به عنوان سراوان یاد  می شود .

پیدایش یا خاستگاه دوره های تاریخی

 

نخستین و مهمترین سکونتگاههای اولیه و آبادی های شهرستان سراوان در مناطقی همچون جالق ، زابلی

ناهوک ، سب ، کنت ، کوهک ، دزک در حاشیه و یا در نزدیکی رود خانه های این شهرستان پدید آمده است .

عوامل طبیعی همچون زلزله و یا قحط سالی موجب کوچ مردم از این منطقه گشته است با کاوش روی تپه های باستانی می توان زوایای دیگری از تاریخ کهن منطقه را شناسایی نمود و به ان دست پیدا کرد .

 مشاهیر

از ان جایی که این منطقه از زمانهای گذشته یکی از منطق محروم و دور افتاده بوده و در نقطه صفر مرزی

واقع شده است کمتر مورد توجه و از نظر علوم و فنون جدید بهره کافی را نبرده اما با این حال پس از شروع به کار مدارس حکومتی عده ای از جوانان این شهرستان از خود نبوغ نشان داده اند که از ان جمله می توان به دکتر رحمانی اشاره نمود حمید الله مراد زهی در رشته حقوق سر آمد منطقه بود بطوری که بعنوان عضو شورای تدوین قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان حضور داشت .

مولوی شهداد مسکانزهی نیز از مشاهیر و علمای منطقه است که از وی بیش از 20 جلد کتاب در زمینه تالیف و ترجمه علوم و معارف اسلامی به یادگار مانده است . مولوی عبد العزیز ساداتی نیز از مشاهیر منطقه است که با احیای حوزه علمیه دارالعلوم زنگیان که از ان طلاب زیادی فارغ التحصیل شدند خدمت زیادی به مردم منطقه نمود.

 

جاذبه های تاریخی و باستانی

سنگ نگاره شیر پلنگان این اثر در فاصله 12 کیلومتری  شمال سراوان و در ادامه مسیر دره کندیک و در محلی بنام دره شیر و پلنگان که از رشته کوههای سیاهان سراوان می باشد واقع شده است . در داخل دره کندیک پس از طی مسافتی به محلی می رسیم که دره در ان قسمت بسیار تنگ تر و کم عرض تر می شود عرض ان به حدود 8_10 متر و حدود 5/2 متر ارتفاعد می رسد این دره را به واسطه وجود  نقوش خاص دره شیر پلنگان می نامند چرا که در این نقش یک حیوان درنده همانند پلنگ یا شیر با دمی بلند برافراشته بر روی صخره ای در ارتفاع 5 متری به همراه نقوش کم رنگ ومحو چهار انسان دیده می شوند که در میان این نقش انسان نفر دوم از سمت راست دارای وضوح بیشتری است و به نظر می رسد این چهار نفر در حال دویدن به دنبال هم و یا اجرای مراسمی خاص می باشند . در سمت راست دره به طرف شمال نقش انسانی دیده می شود که بزی را شکار کرده و گردن ان را گرفته و در حال کشیدن ان با خود است در سمت چپ دره صخره اصلی در ارتفاع حدود 14 متری دیده می شود این محل به علت ارتفاع زیاد و عدم راه دسیابی به ان نقوش انسانی و حیوانی متنوع بدون نظم و انسجام و یکپارچگی در کنار هم قرار گرفته است . از جمله نقوش کهن و اولیه این صخره می توان به گله ای متشکل از هفت بز وحشی با شاخ های بلند و بدن کشیده با یک نقش انسان در کنار هم می باشند نقوش دیگری بعدا بروی این تصاویر نقش شده و جدید تر  می باشند و عبارتند از نقش انسان برهنه با بدن کاملا مثلثی شکل و نقوش و پنجه های دست انسان و نقوش حیوانی همانند نقش پلنگ با شیر و یا نقش دو شمشیر و .....

سنگ نگاره دره نگاران

 در هفتاد کیلو متری شمال غرب شهر سراوان و در فاصله 36 کیلو متری شمال غربی روستا ناهوک بخش جالق شهرستان سراوان در دره ای بنام دره نگاران مجموعه ای کم نظیر از نقش و نگار بر روی صخره ها ایجاد شده است این محل در انتها ی دشت سر دشت ناهوک دقیقا در انتهای دشت آبرفتی سر دشت قرار گرفته دارای آب و هوایی مصفا و دره ای پر آب می باشد . وجه تسمیه این محل بر گرفته از نگار گری ها اصیل و تحسین بر انگیزی است که نگار گران دوران گذشته از خود بر سینه صخره ها به یادگار گذاشته اند

به نظر می رسد مهاجرانی در اولین هزاره های پیش از میلاد به این سر زمین واردشده و با بومیان ان بر سر تصاحب محل به جنگ و ستیز پرداخته و عاقبت بر آنان پیروز شده اند .

مهاجمان غالبا سوار بر اسب با شمشیر با تیر و کمان و کمند و در حال جنگ و شکار با مردمان پیاده بومی می باشند عمده ترین نقوش دره نگاران عبارتند از نقوش انسانی و نقوش حیوانی .

1_ نقوش انسانی به دو صورت برهنه و دیگری ملبس می باشند

2_ نقوش حیوانی ، حیواناتی همچون اسب ، خر وحشی ( گورخر نژاد ایرانی بدون خط ) قوچ ، بز ، مار ، گاو کوهاندار ، شتر دو کوهانه ، سگ ، گرگ ، رو باه ، شغال ، یوز پلنگ و .... می باشند که تمامی سطوح صخره های این دره را آذین بسته اند .

 

موزه زنده سفال کلپورگان

موقعیت ساختمانی کارگاه قدیمی سفال کلپورگان:

بنای این کار گاه هنری به یادگار مانده از هنر سفال گری هزاره های قبل از میلاد منطقه است در روستایی به همین نام در فاصله 25 کیلو متری جنوب شرق شهر سراوان و در فاصله 100 متری قسمت جنوبی جاده آسفالته سراوان ، بم پشت واقع شده است .

مسجد مسجد جامع دزک

این مسجد در روستایی به همین نام در سه کیلومتری شرق سراوان واقع شده است و از جمله مساجد اولیه و کهن استان به شمار می رود . مصالح اصلی و اولیه مسجد از خشت خام و ملاط گل است .

برای اولین بار در متون تاریخی از این بنادر در قرن چهارم هجری نام برده شده تا کنون به دفعات باسازی شده است و معمار ان سعی نموده که با استفاده از عناصر معماری ساده تزئینی بهمسجد جلوه ای خاص بدهد از جمله می توان به تزئینات داخل شبستان تابستانی در جبهه غربی اشاره نمود . دیوار های داخلی و شمالی جنوبی و غربی دارای طاق نماهای تزئینی و تزئینات دندان موشی است که میتوان ان را صورت اولیه مقرنس کاری به شمار آورد . از قسمت های اصلی می توان به شبستان های غربی و شرقی ، حیاط مرکزی و چله خانه اشاره نمود .

قلعه سب

 این قلعه از سالمترین و زیبا ترین قلعه های دوره اسلامی بلوچستان می باشد . این قلعه زیبا و مستحکم در روستایی به همین نام در فاصله 45 کیلو متری جنوب غربی شهر سراوان در بخش سیب سوران این شهرستان واقع شده است . این بنا با مصالح عمده خشت و گل بروی صخره ای طبیعی ساخته شده است . پلان و فرم اصلی ان بصورت قاعده هرم با مقطع مستطیل می باشد به صورتی که هر چه به ارتفاع بنا افزوده می شود از حجم ان کاسته می شود این بنا نزدیک به 37 متر ارتفاع دارد و از دو قسمت اصلی تشکیل شده است یکی حصار و مجموعه سازه ها و الحاقات خارجی و داخل ان و دیگری بنای اصلی قلعه که در مرکز حیاط قرار گرفته است .

 

قلعه کنت

 

در 80 کیلومتری جنوب غربی شهر سراوان در روستا ی کنت  بخش هیدوچ این شهرستان واقع شده است .

این مجموعه روی صخره ای طبیعی در سه طبقه ساخته شده است ورودی این قلعه در قسمت جنوبی ان در حدود 13 متر از سطح زمین ارتفاع دارد که به حیاط جنوبی قلعه منتهی می شود .

اطراف حیاط مرکزی طبقه عامه نشین می باشد که دارای 11 اتاق ، شامل اصطبل ، انبار ، و .... است و پله ای در شمال قسمت حاکم نشین قلعه ارتباط انرا با سایر طبقات فراهم می کند . راهرویی در قسمت شمالی اتاق ها قسمت شرقی قلعه را به مرتبط می سازد در ضلع غربی دو برج نگبانی و همچنین دور تا دور قلعه غلامگرد جهت حفاظت قلعه و دفاع از ان است . این قلعه به دستور حاکم محلی و توسط معماران بومی در دوره افشاریه ساخته شده است .

  تپه نمکی

 پدیده ای طبیعی و کم نظیر آرمیده در نقطه میانی روستای گشت واقع در شهرستان سراوان است شامل تپه ای نمکین مملو از املاح معدنی است که آرام آرام از دل آب جوشیده و بر سطح زمین روان می گردد تپه حاصله نمک به جا مانده از این آب است . این مکان در گذشته مورد احترام وزیار ت مردم بوده است . در زمان زلزله از ان آب فوران میکرده و مردم محلی معتقدند در صورتی که پای دزد را در ان فرو برند در ان گیر می کند و برای رهایی از ان باید حیوانی قربانی کنند .

 پوشش گیاهی منطقه

 گیاهان دارویی : گیشر ، کنا ، ترات ، زیروک ، برشتوک ، داز ، گلمروک ، پنیر باد .

داز _ از جوشانده این گیاه برای درد سینه استفاده می شود

گلمورک _ این گیاه خواص دارویی نظیر درد کشی و سم زدایی دارد هنگامی که حیوان گزندهای مثل مار فردی را نیش بزند از ان برای سم زدایی استفاده می شود .

پنیر باد _ این نوع بوته جزو پوشش گیاهی اصلی منطقه گشت است که دارای برگ های گوشتی و سبز رنگ می باشد و خاصیت درمانی دارد . همچنین از خاک در برابر طوفان محافظت می کند .

 درخت گز : درختان مسن و تنومندی که در بسیاری از نقاط این منطقه روییده است در برابر طوفان های شن و خشکسالی بسیار مقاوم و جلوی گرد وخاک را نیز می گیرد .

  خوراک

خوراک های محلی با استفاده از مواد اولیه موجود در منطقه تهیه می شود .

1_ شو لو و کشک از آرد ذرت آرد گندم و ادویه مخصوص تهیه می شود .

2_ تباهه خوراکی از گوشت بوده است گوسفند را به مدت یک تا دو سال پروار و ذبح می کنند ، گوشت انرا تکه تکه کرده و پس از اندود نمک ، زرد چوبه و پودر انار دانه معمولا در فضای باز و یا داخل اتاق بزرگ آویخته و پس از خشک شدن در فصل زمستان از ان استفاده می گردد .

شیرینی جات ، حلوا شکری ، حلوا بری ، حلوا چنگال ، حلوا خرمه ای ، حلوا آبی

ترشی جات : حرام ( ترشی لیمو ) ترشی انبه

 سوغات شهرستان

 خرما . سوزن دوزی ، سفال کلپورگان ،  ، حصیر بافی و سکه دوزی می باشد

منبع:وبلاگ سراوان واطلاعات جغرافیایی

 
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ساعت 20:56  توسط پرکی  | 


شهرستان ایرانشهر یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان است. مرکز این شهرستان، شهر ایرانشهر است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۲۱۵٬۹۸۱ نفر بوده است

شهرها و بخش‌ها
بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر
دهستان ابتر
دهستان حومه (ایرانشهر)
دهستان دامن
شهر: ایرانشهر

 

بخش بزمان
دهستان آب رئیس
دهستان بزمان
شهر: بزمان

بخش بمپور
دهستان بمپورشرقی
دهستان بمپورغربی
شهر: بمپور


تغییرات در تقسیمات کشوری
در سال ۱۳۸۶ بخش دلگان شهرستان ایرانشهر از این شهرستان جدا و به شهرستان دلگان ارتقاء‌یافت.


جغرافیا
شهرستان ایرانشهر با مساحت ۳۰۲۳۰ کیلومتر مربع در مرکز استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته و فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان ۳۲۱ کیلومتر است. این شهرستان دارای تعداد ۴ مرکز شهری و ۴ بخش – ۱۰ دهستان و ۵۴۵ آبادی دارای سکنه است .

سرچشمه رودخانه و منتهی به رودخانه‌های کاجو – باهو و رابیچ در این شهرستان واقع می‌باشد.

آب این شهرستان ازطریق ۱۰۴۲ حلقه چاه ۱۳ رشته قنات ---رشته چشمه با میزان آبدهی ۵/۹۵ میلیون متر مکعب و رودخانه‌های کاجو با میزان آبدهی ۵۰۰ میلیون متر مکعب بطور متوسط سالانه تأمین می‌شود.

شهرستان ایرانشهر دارای اقلیم بیابانی گرم و خشک می‌باشد. میانگین بارش سالانه در این شهرستان ۵/۱۰۵میلی متر و متوسط دمای آن در سال ۸۲ از ۲/۴۷ الی ۲/۲- درجه سانتی گراد در تغییر است .


زبان و مذهب
مردم شهرستان ایرانشهر به زبان بلوچی تکلم می‌کنند در این شهرستان ۹۲/۹۹ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. اهل تشیع 2 درصد و اهل سنت 98 درصد مردم این شهرستان را تشکیل می‌دهند که در دو منطقه متفاوت زندگی می‌كنند.


کشاورزی و منابع طبیعی
در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی شهرستان ایرانشهر بالغ بر ۳۸۰۸۴ هکتار بود که ۷/۲۳ درصد از سطح کشت زیر کشت استان را تشکیل می‌داد. از این مقدار ۲۵ درصد به کشت باغات و۷۵ درصد به زراعت‌های سالانه اختصاص دارد. محصولات عمده زراعی شهرستان غلات می‌باشد .طی همان سال، ۱۵ واحد صنعتی پرورش و نگهداری دام و طیور در سطح شهرستان فعال بوده است. همچنین میزان تولید شیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ و عسل به ترتیب ۵/۱۵، ۱/۳، ۶/۰و۰۰۲/۰ هزار تن بوده است. لازم به ذکر است این شهرستان دارای ۴۴ واحد پرورش ماهی با تولید ۱۳۲هزار تن می‌باشد.


صنعت و معدن
تعداد صنایع موجود شهرستان ایرانشهر ۷۶ واحد می‌باشد که تعداد – واحد آن در نقاط روستایی و تعداد – واحد بقیه در نقاط شهری مستقر می‌باشند. درسال ۱۳۸۲ تعداد ۲ کارگاه فعال مسئولیت استخراج معادن را به عهده داشته که عمده‌ترین معادن موجود در سطح این شهرستان عبارت‌اند از: آهک – مرمر – منگنز – تالک – (صادره درسال ۸۳) سهم شهرستان از کارگاه‌های معدنی فعال استان ۳/۱۳ درصد می‌باشد .

 
 
 
 
 
 
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ساعت 20:34  توسط پرکی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:51  توسط پرکی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:48  توسط پرکی  |  تقسيمات كشوري و شهر خاش
يكي مناظر ديدني  و قلعه تاريخي خاش
درخت سرو چند هزارساله  مير عمر
زيارتگاه مرتضي علي مربوط به دوره تيموري

زيارتگاه مرتضي علي مربوط به دوره تيموري
قلعه حيدر آباد   دوره قاجارمسجد جامع خاش دوره پهلويگورستان چند هزار ساله هفتاد ملا  مربوط به دوره اشكاني
نمايي از بام بلوچستان  تفتان

نمايي از تنها كارخانه صنعتي استان سيستان و بلوچستان يعني كارخانه سيمان خاش


 

 
 
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:46  توسط پرکی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:5  توسط پرکی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:4  توسط پرکی  | 

مطالب قدیمی‌تر